eBiuletyn-Newsletter

Promat płyta krzemianowo-wapniowa 50x100x3 Powiększ do pełnego rozmiaru

Promat płyta krzemianowo-wapniowa 50x100x3

Minimalne zamówienie - 8szt

Więcej szczegółów

Dodaj do koszyka

5 Inne produkty w tej samej kategorii:

W PRZYPADKU ZAMÓWIEŃ MNIEJSZYCH NIŻ 8SZT - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY 

PROMASIL® 950-KS to wysokotemperaturowa, krzemianowo-wapniowa, bezazbestowa płyta termoizolacyjna. PROMASIL® to produkt ł cz cy w sobie bardzo wysokie parametry techniczne przy relatywnie niskich kosztach zakupu i instalacji. Zapewnia znakomite parametry izolacyjne i konstrukcyjne izolacji kominków, pieców kaflowych i otwartych palenisk. Produkt bezazbestowy, uznany i dopuszczony do stosowania w wi kszo ci krajów Unii Europejskiej m.in. polecany do stosowania we Francji, Czechach, Niemczech, itd.

Dane techniczne

Stan fizyczny: ciało stałe
Forma dostawy: płyta samonośna
Kolor: biały
Zapach: brak
Temperatura topnienia: nie stosuje się
Temperatura zapłonu: nie stosuje się
Temperatura samozapłonu: nie stosuje się
Wybuchowość: nie stosuje się
Prężność pary: nie stosuje się
Gęstość względna: 220 - 300 kg/m3
Współczynnik pH: prawdopodobnie obojętny
Właściwości sprzyjające zapaleniu : brak
Prężność pary: nie stosuje się
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny
Rozpuszczalność w tłuszczach: brak
Współczynnik pH: około 9
Współczynnik podziału: n-octanol/woda: brak
Lepkość: nie stosuje się
Inne szczegóły: całkowita odporność na temperaturę do około 900C

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:727699412

Skontaktuj się z naszą infolinią