eBiuletyn-Newsletter

REGULAMIN

Obowiązuje od 10/06/2016 r.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego, dostępnego na stronie www.Kominki-Market.pl jest firma:

P.H.U. Kominki Bogumiła Rogalska

ul. Konarskiego 13a

11-100 Lidzbark Warmiński

NIP: 743-113-91-43, REGON 280451553

zarejestrowana w CEIDG przez Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego, zwana dalej "sklepem":

2. Głównym przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

3. Kontakt ze sklepem jest możliwy poprzez adres e-mail: kominkimarket@gmail.com, formularz kontaktowy na stronie www.Kominki-Market.pl lub telefonicznie pod numerem 727 699 412. Kontakt w sprawie informacji technicznej pod numerem 695 937 632.

4. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do współpracy z systemem teleinformatycznym sklepu przez Klienta jest dostęp do telefonu, komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.

5. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).

6. Klientami sklepu są osoby wskazane w art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) zwane dalej „Kupującym” oraz osoby wskazane w art. 431  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) zwane dalej „Nabywcą”. Zamówienie może złożyć, każda pełnoletnia osoba lub firma posiadająca siedzibę na terenie RP.  Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane, jako prawdziwe. Zamówienie realizowane jest na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza, podanie dokładnego adresu i numeru telefonu.

Każde złożenie zamówienia przez Klienta jest potwierdzane poprzez wysłanie listu (e-mail).

7. Realizacja zamówienia może się opóźnić jeśli miedzy innymi dane Nabywcy są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Nabywcą, jego adres e-mail jest nieprawidłowy, brak jest numeru telefonu lub jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci zakupu w ciągu 7 dni roboczych nie będzie możliwe.

8. Ceny towarów wyrażone są w PLN i uwzględniają podatek VAT.

9. Zakupione towary są dostarczane, wraz z wymaganym dowodem zakupu (fakturą VAT lub paragonem), pod adres wskazany przez Klienta przy rejestracji lub w momencie składania zamówienia. W przypadku towarów zamówieniowych - faktura VAT lub paragon może zostać dostarczony oddzielnym listem.

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

10. Kontakt ze sklepem jest możliwy poprzez adres e-mail: kominkimarket@gmail.com formularz kontaktowy na stronie www.Kominki-Market.pl lub telefonicznie pod numerem 727 699 412. Kontakt w sprawie informacji technicznej pod numerem 695 937 632.

11. Składanie zamówień przez serwis internetowy sklepu odbywa się w 5 nieskomplikowanych krokach po wybraniu i dodaniu produktów do wirtualnego koszyka.

12. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).

13. Zakazuje się dostarczania przez Klienta do sklepu treści o charakterze bezprawnym.

14. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do współpracy z systemem teleinformatycznym sklepu przez Klienta jest dostęp do telefonu, komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.

Zamówienia można składać 24h na dobę. Zamówienie złożone w dni powszednie po godz.15, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

15. Każde złożenie zamówienia przez Klienta jest potwierdzane poprzez wysłanie listu (e-mail).

16. Realizacja zamówienia może się opóźnić jeśli miedzy innymi dane Nabywcy są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Nabywcą, jego adres e-mail jest nieprawidłowy, brak jest numeru telefonu lub jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci zakupu w ciągu 7 dni roboczych nie będzie możliwe. Zamówienia nieopłacone, niewskazujące danych, które umożliwiłyby realizację zamówienia lub niepotwierdzone i nie wznowione lub starsze niż 30 dni są automatycznie anulowane.

17. Ceny towarów wyrażone są w PLN i uwzględniają podatek VAT.

18. Zakupione towary są dostarczane, wraz z wymaganym dowodem zakupu (fakturą VAT lub paragonem), pod adres wskazany przez Klienta przy rejestracji lub w momencie składania zamówienia. W przypadku towarów zamówieniowych - faktura VAT lub paragon może zostać dostarczony oddzielnym listem.

W przypadku niedostępności części towaru objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania bądź anulowanie części lub całości zamówienia).

19. Zakupiony towar wysyłamy firmą kurierską lub własnym transportem, zamówienie jest odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami. Kurier, który dostarcza towar nie ma obowiązku wnoszenia towaru. Na terenie całej Polski sklep korzysta z usług firm DHL, FedEx oraz Poczta Polska Przesyłki są wysyłane i dostarczane od poniedziałku do piątku do godziny 17 (Poczta Polska także w soboty). Zazwyczaj dostawa trwa do 48h od czasu odebrania przesyłki z naszej siedziby.  

 

WARUNKI REALIZACJI DOSTAWY GRATIS

20. Transport GRATIS dotyczy towaru o wartości powyżej 4000 zł. Koszt przesyłki jest wyliczany w momencie składania zamówienia.

WARUNKI REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

21. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

22. Klient chcąc zabezpieczyć swój interes może sprawdzić dokładny stan przesyłki w obecności kuriera. Poprzez jej otwarcie i dokładne ustalenie ewentualnych uszkodzeń.

23. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.

24. Jeżeli towar, posiada naruszone opakowanie, jest niekompletny lub uszkodzony przez przewoźnika, Nabywca winien wypełnić protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model.

25. Klient ma prawo do składania reklamacji na podstawie rękojmi za powstałe wady, a w przypadku, gdy do zakupionego towaru dołączona została gwarancja to ma prawo do reklamowania towaru w oparciu o postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej.

26. Jeżeli przesyłka ma nienaruszone opakowanie zewnętrzne, Klient może w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Jeżeli po rozpakowaniu okaże się, że produkt jest uszkodzony, Nabywca powinien spisać protokół szkody i jednocześnie poinformować sklep o zaistniałej sytuacji, wysyłając FORMULARZ REKLAMACYJNY wraz z załączoną kopią spisanego z przewoźnikiem protokołu i kopią dowodu zakupu, oraz produktem będącym przedmiotem reklamacji na adres sklepu.

27. Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, prosimy Nabywcę o natychmiastowy kontakt ze sklepem przez  e-mail:  bud.rem@wp.pl lub tel. 727-699-412. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny i telefon Nabywcy.

28. Wady jawne, należy zgłaszać przed ułożeniem, zabudowaniem, zamontowaniem, itp.

29. Reklamacje składane przez Nabywcę dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu lub rozładunku będą rozpatrywane w przypadku gdy:

1) zaniechano stwierdzenia szkody z winy przewoźnika;

2) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej  lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

3) szkodę nie dającą się stwierdzić z zewnątrz stwierdzono po przyjęciu przesyłki i terminie 7 dni zażądano ustalenia jej stanu oraz udowodniono, że szkoda powstała między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.  

30. Wymiana sprzętu na nowy jest możliwa tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków po otrzymaniu przez sklep odpowiedniego wyżej wskazanego zgłoszenia.

31. Sklep dokłada wszelkich starań by dane techniczne oraz opisy produktów zamieszczane na stronie były zgodne z rzeczywistością. Opisy zamieszczone w serwisie pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów w przypadku zauważenia błędu w opisie produktu uwagi prosimy kierować pod adres e-mailowy: kominkimarket@gmail.com

32. Kupujący ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy oraz zwrotu całości towaru w terminie 14 dni, składając oświadczenie na piśmie FORMULARZ ZWROTU oraz dokonując zwrotu towaru wraz z kopią dowodu zakupu

33. Wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy stanowią towary wykonane według specyfikacji Klienta „na zamówienie”.

34. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

FORMY PŁATNOŚCI

35. Kupujący ma możliwość wyboru formy płatności:

  • przelewem na podany niżej numer konta bankowego:

P.H.U. Kominki Bogumiła Rogalska
ul. Konarskiego 13a

11-100 Lidzbark Warmiński

AliorBank:

Nr konta: 04-2490-0005-0000-4500-5171-6826

  • za pobraniem przy odbiorze (opcja dla wszystkich artykułów będących w stałej ofercie do max. kwoty 3 500 zł).
  • ratalnie poprzez raty Santander BankOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

36. Dane osobowe Klientów gromadzone poprzez formularz danych kontaktowych Klienta są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

37. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celach realizacji zamówienia, w celach marketingowo-promocyjnych i chronione zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) Klient ma prawo do zażądania ich usunięcia, wprowadzenia zmian lub zaprzestania ich przetwarzania. Każde takie żądanie musi być zgłoszone w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

38. W przypadku, gdy jedno z postanowień Regulaminu lub postanowienie dotyczące danej umowy okaże się lub jest nieskuteczne, nie wywiera to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu lub umowy.

39. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

40.  Zmiany w regulaminie dokonane przez sklep po zawarciu umowy przez Klienta, nie obowiązują go chyba, że wyrazi on na to pisemną zgodę.

41. Zawartość strony internetowej sklepu jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu internetowego oraz treści w nim zawartych należą 
do właściciela sklepu.

REGULAMIN PROMOCJI 8% VAT

1. Do udziału w promocji uprawnione są osoby objęte  art. 41 ust. 12, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), w zakresie robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

2. Promocją 8% VAT objęta jest część asortymentu sklepu oznaczona znakiem PROMOCJA 8% VAT. 

PLATFORMA ODR

Sklep Kominki-Market.pl informuje o możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Obowiązek ten wprowadziło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Rozporządzenie ma zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 


Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:727699412

Skontaktuj się z naszą infolinią