eBiuletyn-Newsletter

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO KOMINKI-MARKET.PL
Korzystanie z usług naszej firmy online wiąże się z zaakceptowaniem kwestii formalnych związanych z udostępnianiem i przepływem danych osobowych na temat naszych Klientów. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej kominki-market.pl, albo mailem na adres kominkimarket@gmail.com
§ 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma: P.H.U. Kominki Bogumiła Rogalska, z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, ul. Konarskiego 13 a, NIP: 743-113-91-43, REGON: 280451553, zarejestrowana w CEIDG przez Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego, zwana dalej „Sklepem”.
§ 2.
1. Administrator Danych Osobowych w pełni respektuje i szanuje prawo użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) Klienci, mają prawo do kontroli przetwarzanych danych, w tym do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, uzyskiwania wyczerpującej informacji dotyczących tych danych, wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Każde takie żądanie musi być zgłoszone w formie pisemnej.
§ 3.
Danymi osobowymi, które Sklep zbiera od Klientów kominki-market.pl:
1) podczas rejestracji to:
a) imię i nazwisko;
b) adres;
c) numer telefonu;
d) adres e-mail;
e) hasło, z którego Klient zamierza korzystać.
2) podczas transakcji zakupu to:
a) imię i nazwisko;
b) adres;
c) numer telefonu;
3) automatycznie podczas wizyty na kominki-market.pl to w szczególności:
a) adres IP;
b) nazwa domeny;
c) typ przeglądarki;
d) typ systemu operacyjnego.
4) podczas każdej formy kontaktu z kominki-market.pl to w szczególności:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) numer zamówienia;
5) podczas chęci otrzymywania newslettera od sprzedawcy to:
a) adres e-mail.
§ 4.
1. Wszystkie uzyskane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych, marketingowych i promocyjnych przez Sklep, na potrzeby serwisu kominki-market.pl, i umieszczenie jego w bazie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Sklep w żaden sposób nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim.
3. Dane osobowe zbierane podczas rejestracji są wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia zalogowania się i korzystania z serwisu kominki-market.pl. W celu dokonania zakupu rejestracja Klienta jest wymagana.
4. Dane osobowe Klienta pozyskane w trakcie transakcji wykorzystywane są w celu realizacji rozliczeń, przepływu pieniędzy oraz wysyłki towaru do Klienta. Dane osobowe mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Klienta. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu
dokonania zakupu. Dane adresowe są przekazywane wskazanej firmie kurierskiej, albo operatorowi pocztowemu, którzy wykorzystują je jedynie w celu spedycji i dostarczenia przesyłki.
5. Dane osobowe zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań i preferencji użytkowników kominki-market.pl, zbierania ich danych demograficznych, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych na potrzeby polepszenia jakości usług. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
6. Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem, a kominki-market.pl są wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania.
7. W przypadku kontroli dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego jednostek zamiejscowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu internetowego kominki-market.pl naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Sklep może udostępnić wymagane dane osobowe Klienta organom państwa zgodnie z przepisami.
9. W przypadku Użytkowników – osób fizycznych, będących użytkownikami internetowego serwisu aukcyjnego „Allegro”, prowadzonego przez Grupę Allegro Sp. z o.o., logujących się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta w Allegro oraz z wykorzystaniem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, podmiotem zbierającym dane osobowe jest Grupa Allegro Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796. Grupa Allegro Sp. z o.o. zbiera dane Klientów a następnie przekazuje na potrzeby świadczenia usług przez Sklep. Zbieranie danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy Sklepem a Grupą Allegro Sp. z o.o.
§ 5.
1. Po dokonaniu transakcji zakupu towaru, Sklep stosuje kontakt e-mailowy w celach informacyjnych na temat przebiegu zamówienia oraz w celu dodatkowych ustaleń dotyczących transakcji. Ważne informacje i ustalenia Sklep rozwiązuje drogą telefoniczną.
2. Klienci niezarejestrowani w Sklepie, mają możliwość otrzymywania newslettera, zawierającego informacje o promocjach i nowościach w Sklepie poprzez wypełnienie formularza na stronie Sklepu i wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych.
3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newslettera na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).
4. Jeśli Klient, korzysta z Newslettera kominki-market.pl, otrzymywać będzie na skrzynkę e-mail wiadomości z aktualnościami związanymi z działalnością Sklepu online.
§ 6.
Po zalogowaniu się na kominki-market.pl, można wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do serwisu i wysyłki Newslettera. Danych osobowych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
§ 7.
Serwis internetowy kominki-market.pl może wykorzystywać ciasteczka „cookies”, które służą identyfikacji przeglądarki Klienta podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, użytkownika i jego danych osobowych. Warunkiem działania ciasteczek jest ich akceptacja przez przeglądarkę. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, może to jednak utrudnić korzystanie ze Sklepu.
§ 8.
Komunikacja między serwerem a komputerem Klienta odbywa się przy korzystaniu z protokołu bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego, a bazy danych kominki-market.pl są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
§ 9.
Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności serwisu internetowego kominki-market.pl.


Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:727699412

Skontaktuj się z naszą infolinią